Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KỸ THUẬT

Cần tuyển gấp cán bộ kỹ thuật ( shop drowing )

Xem chi tiết >>